• عکس خبري -فريب مشتريان با حراج جمعه سياه!

    مسئولان در خواب غفلت به سر می برند

    فریب مشتریان با حراج جمعه سیاه!

    «جمعه سیاه» كلید واژه‌ای است كه حتماً در روزهای اخیر در شبكه‌های اجتماعی، تبلیغات اینترنتی و صفحه‌های شخصی كاربران پر مخاطب اینستاگرام و... به آن برخورده‌اید!