• عکس خبري -مسؤولان چراغ خاموش در حال اجراي سند 2030 هستند

    ساداتی نژاد درگفتگو بانما:

    مسؤولان چراغ خاموش در حال اجرای سند 2030 هستند

    عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: سند تحول آموزش وپرورش به عنوان یكی از برنامه های توسعه آموزشی كشور درحالی معطل اجراء در دولت مانده كه گاه و بیگاه شاهد جولان چراغ خاموش عوامل نفوذی غرب گرا در بدنه آموزش و پرورش و دولت برای اجرای سند ننگین 2030 هستیم.