• عکس خبري -راز توفيق در تبليغ

    اخلاق كریمانه حضرت خاتم الانبیاء (ص)

    راز توفیق در تبلیغ

    راز موفقیت آن سرور كائنات در انجام رسالت خطیر خویش، بیش از هر عاملی، حسن خلق و رفتار نیك آن حضرت بود. حضرت با این راهكار كه از كلام وحی آموخته بود، نه تنها به جذب انسانهای مستعد و آماده هدایت می پرداخت، بلكه دشمنان قسم خورده اش را نیز تبدیل به دوستان صمیمی می نمود.