• عکس خبري -وقتي بهانه‌گير باشد، بهانه هم هست

  نگاهی به سریال پایتخت ۵

  وقتی بهانه‌گیر باشد، بهانه هم هست

  پایتخت 5 امسال در نوروز از شبكه یك سیما پخش شد. سریالی كه با تعداد ۴ باز پخش در شبكه‌های دیگر بیشترین ركورد دار بازپخش در سریال‌های نوروزی بود.

 • عکس خبري -شرايطي که بايد تغيير کند

  شرایطی كه باید تغییر كند

  «برای برقراری ثبات، ایران باید ارسال سلاح به یمن را متوقف كند.» این جمله نیكی هیلی، نماینده آمریكا در شورای امنیت سازمان ملل شاید بهترین شاخص برای درك شرایط سیاست بین‌الملل باشد، بهترین كلامی كه نشان دهد امروز جامعه بین‌الملل در چه بلبشویی قرار دارد