• عکس خبري -تعارض تحليلي!

    تعارض تحلیلی!

    تصمیم‌گیری دونالد ترامپ برای خروج از سوریه با وجود صَرفِ مبالغ هنگفت در طول هفت سال گذشته آن چنان غیر مترقبه و غافلگیركننده بوده كه همچنان درباره چرایی و مهم‌تر از آن پیامدهای آن در رسانه‌های جهان، به ویژه در بین مقامات و تحلیلگران آمریكا و متحدان منطقه‌ای واشنگتن بحث و بررسی می‌شود.

  • عکس خبري -وزن کشي قهرمانان در انتخابات کشتي!

    وزن كشی قهرمانان در انتخابات كشتی!

    با اعلام انصراف امیرخادم از حضور در انتخابات پیش روی فدراسیون كشتی، به نظر می رسد این پروسه وارد فاز جدیدی شده باشد.