• عکس خبري -توطئه دشمنان براي بر هم زدن مراسم ?? بهمن

    خطرات جنگ شناختی

    توطئه دشمنان برای بر هم زدن مراسم ۲۲ بهمن

    در حالی كه مردم ایران اسلامی خود را برای یك جشن ملی در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی آماده می‌كنند، دشمنان با به راه انداختن جنگ شناختی و ادراكی درصددند فعالیت‌های براندازانه خود را به نتیجه برسانند.