• عکس خبري -دولت با دقت بيشتردر کار خود مانع اشتباه در لوايح ارسالي به مجلس شود

    صفار نطنزی در گفتگو با نما:

    دولت با دقت بیشتردر كار خود مانع اشتباه در لوایح ارسالی به مجلس شود

    عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس مسئولیتی نسبت به درست وغلط بودن لایحه ندارد باید دولت ومعاونت حقوقی ریاست جمهوری دقت نموده وكنترل نمایند تا مشكلات اینچنینی پیش نیاید گرچه با تكرار اشتباهات باید در مجلس هم تدابیری اتخاذ نمود.