• عکس خبري -فاجعه برجام نتيجه غفلت از هشدارهاي رهبري است

    بیرانوند در گفتگو با نما:

    فاجعه برجام نتیجه غفلت از هشدارهای رهبری است

    نماینده ادوار مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی گفت:مقام معظم رهبری در خصوص اجازه اجرائی شدن برجام گفتند مسیر قانونی باید طی شود چون معاهده الزام آوراست لذا برجام باید با هماهنگی دبیرخانه شورای امنیت ملی به مجلس رفته وتصویب می شد و رهبری 9 شرط و شورای امنیت ملی شروطی گذاشت، مجلس هم شروطی داشت ولی هیچ كدام از شروط لحاظ و اجرائی نشد.