• عکس خبري -اداي خوشگِلِ نامربوط

    نگاهی به یك ادای جدید روشن‌فكری

    ادای خوشگِلِ نامربوط

    تگ‌لاین‌ها (Taglines) یا به عبارتی جملات كوتاه تبلیغاتی فیلم‌ها،یكی از مهم‌ترین مسائل در بحث بازاریابی آثار سینمایی هستند كه با قرار گرفتن روی پوستر فیلم‌ها، لابه‌لای تریلرهایا روی بیلبوردهای شهری، می‌توانند در همان نگاه اول یك دید كلی را در رابطه با اثر به بیننده منتقل كرده و او را برای كشف مفهوم آن و در نهایت تماشای فیلم ترغیب كنند