• عکس خبري -زناني که خود را مي‌سازند تا خانواده‌اي ويران شود

  سونامی اعتیاد زنانه...

  زنانی كه خود را می‌سازند تا خانواده‌ای ویران شود

  كمپ های غیربهداشتی و غیرانسانی ترك اعتیاد، فروش داروهای ترك در بازار آزاد، تنوع سیاستگذاری در پیشگیری، عدم مراقبت های بعد ازخروج و دهها دلایل دیگر از علل اصلی گرایش نجومی جوانان و زنان به اعتیاد و مصرف مواد مخدر است.

 • عکس خبري -ناکارآمدي اصلاح طلبان و بازي با کلمات!

  شورای شهر ناكارآمد...

  ناكارآمدی اصلاح طلبان و بازی با كلمات!

  «مسلماً دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران از دوره‌های معدود و استثنایی به شمار می‌رود كه قدرت كشور به طور كامل در دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر در اختیار اصلاح‌طلبان قرار گرفته، بنابراین به تبع آن تمامی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و... در اختیار این جریان قرار دارد؛ از این رو با توجه به تمركز قدرت و اختیارات در این جریان انتظار می‌رفت كه دیگر اصلاح‌طلبان بهانه‌ای برای ناكارآمدی نداشته باشند