• عکس خبري -اسرائيل با ادعاي ايران دوستي قصد ضربه زدن به انسجام ملي کشور را دارد

    دكتر حسن لاسجردی:

    اسرائیل با ادعای ایران دوستی قصد ضربه زدن به انسجام ملی كشور را دارد

    رژیم غاصب و كودك كش اسرائیل به قصد یارگیری از میان افراد ساده و زودباور در ضربه زدن به انسجام ملی و وحدت كشور با قرار دادن خود در صف مدعیان دورغین دوستی با كشورمان ادعای حل مشكل كم آبی كشور را نماید در حالی كه به كارگیری مدیرانی توانمند در جایگاه های مدیریتی كشور با تكیه بر توان داخل قادر به رفع تمام مشكلات بوجود آمده در كشور است.