• عکس خبري -هجرت حضرت فاطمه معصومه(س) سفري زينب­ گونه بود

    سیره حضرت فاطمه معصومه(س)در گفتگو با پژوهشگر تاریخ تشیع:

    هجرت حضرت فاطمه معصومه(س) سفری زینب­ گونه بود

    می توان سفر حضرت معصومه (س) به ایران را سفری زینب گونه تلقی كرد كه ضمن برملا كردن ظلم و ستم عباسیان، نقاب از چهره نفاق مأمون برداشت. در زمانی كه تبلیغات حكومتی مأمون می خواست از طریق ولایتعهدی، چهره پلید خلافت خو را پاك كند، سفر شخصیت های درجه اول خاندان عصمت و طهارت به ایران همچون حضرت معصومه(س) این تبلیغات را خنثی كرد