• عکس خبري -روايت زمين خوردن و ايستادن

    گاهی به كتاب «آپاراتچی» اثر روح‌الله رشیدی

    روایت زمین خوردن و ایستادن

    این كتاب از این حیث كه بخشی از پازل فرهنگی انقلاب اسلامی را روشن كرده و فعالیت‌های خودجوش و آتش به اختیار در روزهای پیروزی انقلاب را بازگو كرده اهمیت بسیاری دارد، روایتی كه نشان می‌دهد جریان مومن به انقلاب همواره با سختی‌ها مسییر خود را باز كرده و هرجا توقف كرده در واقع به خاطر حمایت نشدن از سوی آشنایان بوده است.