• عکس خبري -تلاش براي تضعيف و زوال نظام در قالب مسائل جنسي دنبال مي ­شود

    در گفتگو با فاطمه آلیا مطرح شد:

    تلاش برای تضعیف و زوال نظام در قالب مسائل جنسی دنبال می ­شود

    به محض روی دادن اتفاقی در جمهوری اسلامی آن را بهانه ­ای می­كنند برای رسیدن به مقاصد شوم خود به طور مثال چون در سند 2030، برای چندین سال آینده افقی را دیده­اند كه مسائل جنسی و آزادی­ های بی حدومرز در جهان ترویج یابد به محض روی دادن چنین حوادثی در ایران ادعا می­كنند چون این سند اجرا نمی­شود این روی دادها رخ می­دهد.