• عکس خبري -نهادهاي نظارتي مانع اعزام گردشگران به نام مسئولين شوند

    در آستانه اعزام كاروان ورزشی ایران به جاكارتا

    نهادهای نظارتی مانع اعزام گردشگران به نام مسئولین شوند

    با اینكه اسامی همراهان كاروان ورزشی اعزامی ایران به این رویداد مهم قاره ای اعلام نشده است ولی از هم اكنون می توان پیش بینی كرد كه بسان برگزاری رقابت های فوتبال جام جهانی روسیه كه فدراسیون فوتبال ، سازمان لیگ فوتبال و برخی بخش های مرتبط به صورت تعطیل در آمدند به هنگام برگزاری بازی های آسیایی جاكارتا نیز كمیته ملی المپیك و فدراسیون های ورزشی نیز حالت نیمه تعطیل به خود خواهند گرفت.