• عکس خبري -مرتّباً جلو رفتيم

  چلچراغ...

  مرتّباً جلو رفتیم

  ملت ایران چهل سال است كه در مقابل قدرت‌های پُررویِ وقیحِ بی‌شرمِ متكبّرِ دنیا، با قدرتِ تمام ایستاده است...

 • عکس خبري -راه فراري خطرناک!

  بدعت ...

  راه فراری خطرناك!

  این روزها فیلم كوتاه درگیری یك نماینده مجلس با یك كارمند دولتی و یك شهروند عادی كه گفته می‌شود در گمرك رخ داده، در فضای مجازی سروصدای زیادی به پا كرده است!