• عکس خبري -شعارهاي مقرون به شعور!

    شعارهای مقرون به شعور!

    امروزه در لابه‌لای اخبار، اظهاراتی را مشاهده می‌كنیم كه تنها تحلیل منطقی برای فهم آن این است كه مدعی شویم گوینده خود را به تجاهل زده است! اظهارات اخیر آقای موسوی‌بجنوردی، عضو مجمع روحانیون مبارز از این جمله است.