• عکس خبري -اصلاحات مرده است

  اختصاصی نما:

  اصلاحات مرده است

  وقتی اصلاحات پی در پی طعم شكست را چشید در سال 88 فتنه ای به راه انداخت به امید پیروزی. ولی این بار هم شكست سختی خورد چرا كه مردم به دنبال مرده نمی روند.

 • عکس خبري -جمله اي از جنس آسمان...

  اختصاصی نما:

  جمله ای از جنس آسمان...

  "عسر" یك كلمه ی معرفه است، سختی ای كه می شناسیش، درونش زندگی می كنی، سختی ای كه می دانی چیست و نمی دانی تا كجاست. سختی كه اگر "یُسری" در پی اش نبود تحملش غیر ممكن بود…