• عکس خبري -اولويت اصلي ورزش کشور تدوين قانون جامع ورزش کشور است

  كیومرث هاشمی در گفتگو با نما:

  اولویت اصلی ورزش كشور تدوین قانون جامع است

  كیومرث هاشمی، كارشناس مسائل ورزشی، اولویت اصلی ورزش كشور را تدوین قانون جامع در این باره مطرح كرد و گفت: تمامی موضوعات و دستگاه‌های متولی ورزش كشور باید در قانون جامع دیده شوند و در كنار آنها وظایف هر كدام از دستگاه‌ها تعریف شود.

 • عکس خبري - اولويت اقتصادي مجلس يازدهم

  اولویت اقتصادی مجلس یازدهم

  از آنجا كه نمایندگان اختیارات ویژه‌ای دارند، باید مردم دقت و مراقبت كنند كه انتخابی هدفمند داشته باشند تا بتوان در یك فرایند چهار ساله بخشی از اصلاحات بنیادین برای قوی شدن در عرصه‌های گوناگون را ایجاد كرد