• عکس خبري -چرا حکم حکومتي؟

    چرا حكم حكومتی؟

    رهبر معظم انقلاب با حكم حكومتی، دولت و مجلس را از شرایط بحرانی در تصویب لایحه بودجه نجات داد؛ ولی چرا مجلس از رهبری حكم حكومتی را برای تصویب لایحه بودجه درخواست كرد؟