• عکس خبري -خانه به دوشي طنز در رسانه ملي!

    مقایسه چهار دهه طنز تلویزیونی در ایران

    خانه به دوشی طنز در رسانه ملی!

    یكی از راه‌های مبارزه با یأس و ناامیدی ایجادشده در بحران‌های ملی، از جمله شیوع بیماری كرونا را تولید و پخش سریال‌ها و برنامه‌های طنز است، سریال‌هایی كه می‌توانند برای لحظاتی غم را از دل بیرون و ذهن را از به مسائل روز منحرف نموده كنند و به این ترتیب تا حدی موجب آرامش روح و سلامتی جسم شوند.