• عکس خبري -نقش عباس عبدي در قتل طلبه همداني

    نقش عباس عبدی در قتل طلبه همدانی

    باید به عباس عبدی پیشنهاد داد كه كمی دقیق تر نگاه كند؛ با كنار گذاشتن عینك تعصب، شاید خشونت های امروز را حاصل میدان دادن به اغتشاشگران برای همان نظریاتی بیابد كه روزگاری در كنار سعید حجاریان برای آنها تیتر یك انتخاب می كرد.

  • عکس خبري -شيفتگان غرب تجديد نظر کنند

    شیفتگان غرب تجدید نظر كنند

    بولتون خود به صراحت می‌گوید دولتمردان آمریكایی به سران كره شمالی قول داده بودند و تعهد كرده بودند بابت رها كردن فرد مورد نظر، كاخ سفید مبلغی را به حساب این كشور واریز كند؛ اما برخلاف قول و تعهد خود از این اقدام سر باز زدند و حالا این عهدشكنی و این خلف وعده را نوعی دستاورد برمی‌شمرند.