• عکس خبري -خسارت محض به روايت ظريف!

    خسارت محض به روایت ظریف!

    اگر چه رئیس‌جمهور همچنان در مدح و ثنای برجام سخنرانی می‌كند؛ اما واقعیت ماجرای برجام را باید در میان گفته‌های محمدجواد ظریف جست‌وجو كرد، آنجایی كه می‌گوید: «حیف جوهر خودكاری كه صرف توافق با آمریكایی‌ها شود»