• عکس خبري -بيچاره آن دانشجو!

    بیچاره آن دانشجو!

    صادق زیباكلام در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است: «پوشش خبری رسانه‌های حكومتی ایران از تلفات انسانی در غزه و اسرائیل به نحو باور نكردنی یكسویه و جانبدارانه است.