• عکس خبري -هر قدر اراده کنيم نفت را صادر مي‌کنيم/ دشمن پاسخ اقدام خود را خواهد گرفت

    رهبر انقلاب:

    هر قدر اراده كنیم نفت را صادر می‌كنیم/ دشمن پاسخ اقدام خود را خواهد گرفت

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: تلاش اینها به جایی نمیرسد. ما آن‌قدری كه نیاز داریم و خودمان اراده میكنیم، میتوانیم نفت خود را صادر كنیم. آنها به خیال خودشان راه را مسدود كرده‌اند اما ملت فعال و مسئولین بیدار اگر دامن همت به كمر بزنند بسیاری از بن‌بست‌ها را باز خواهند كرد.