• عکس خبري -شارلاتانسيم سياسي

    اثر معكوس...

    شارلاتانسیم سیاسی

    اگر بدانیم در پایان سال جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و بدانیم نظرسنجی‌های معتبر از ریزش شدید آرای اصلاح‌طلبان حكایت دارد! این جملات از سوی زیباكلام، ابتكار و در روزهای آتی احتمالاً چهره‌های دیگر اصلاح‌طلب به منظور آشتی دادن بدنه اجتماعی ناراضی اصلاح‌طلبان‌ـ كه از عملكرد این جریان در دولت و مجلس ناراضی هستند‌ـ مطرح می‌شود