• عکس خبري -پاسداشت مقاومت

    پاسداشت مقاومت

    در حالی به روز جهانی قدس نزدیك می‌شویم كه مسئله فلسطین تحولات پیچیده‌ای را پشت سر می‌گذارد؛ تحولاتی كه مهم‌ترین آن، پیگیری طرح موسوم به «معامله قرن» از سوی آمریكا و رژیم صهیونیستی ا