• عکس خبري -امروز? ?زنان? ?عضو? ?مؤثر? ?جامعه? ?هستند

    گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬خانم‭ ‬دكتر‭ ‬روح‌افزا‭ ‬درباره‭ ‬جایگاه‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬اندیشه‭ ‬امام‭ ‬خمینی(ره‭(

    امروز‭ ‬زنان‭ ‬عضو‭ ‬مؤثر‭ ‬جامعه‭ ‬هستند

    مام‭ ‬بارها،‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬مبارزه‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬زعامت‭ ‬جامعه‭ ‬اسلامی‭ ‬درباره‭ ‬جایگاه‭ ‬و‭ ‬مقام‭ ‬زن‭ ‬تاكید‭ ‬كردند‭: ‬‮«‬ما‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬زن‭ ‬به‭ ‬مقام‭ ‬والای‭ ‬انسانیت‭ ‬برسد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سرنوشت‭ ‬خود‭ ‬دخالت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬‮»‬‭ ‬