• عکس خبري -يک سؤال از رئيس‌جمهور!

    یك سؤال از رئیس‌جمهور!

    دولت كدام طرح یا برنامه جدی برای حل مشكلات آماده كرده و به میدان عمل آورده است كه به دلیل آنچه آقای روحانی نداشتن اختیارات لازم می‌خواند نتوانسته به مرحله اجرا در آورد