• عکس خبري -اطلاعات ويژه دادن به دشمن شفافيت نيست

    سیدمصطفی میرسلیم در واكنش به اظهارات سخنگوی دولت درباره ضرورت تصویب FATF:

    اطلاعات ویژه دادن به دشمن شفافیت نیست

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واكنش به اظهارات سخنگوی دولت درباره ضرورت تصویب FATF گفت: نباید به‌خیال بهانه‌ندادن به دشمن راه‌های دورزدن تحریم را ساده‌لوحانه در اختیار او قرار داد.