• عکس خبري -خواب برجامي غرب!

    خواب برجامی غرب!

    «تولید اورانیوم چهار برابر شده و شمارش معكوس برای گذشتن از مرز 30 كیلوگرم آغاز شده... برای اروپایی‌ها هنوز فرصت هست، اما اگر بیشتر فرصت می‌خواهند معنای آن این است كه یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به تعهدات‌شان عمل كنند.»