• عکس خبري -هم‌صدايي با دشمن!

    روزنامه شرق و تكراتر حرف آمریكا...

    هم‌صدایی با دشمن!

    جملات عجیبی كه تكرار حرف آمریكایی‌هاست كه می‌گویند ایران مخالف دیپلماسی است و میز مذاكره را ترك كرده است. عباراتی كه طبق خواست و میل آمریكایی‌ها انگشت اتهام را به سمت تهران می‌گیرد كه اگر ایران به مذاكره تن‌ دهد، مشكلات حل خواهد شد! اما سؤال اینجاست كه كدام طرف میز مذاكره را ترك كرده و به مذاكره و نتایج آن پایبند نبوده است؟!