• عکس خبري -نگهبان جمهوريت و اسلاميت

    نگهبان جمهوریت و اسلامیت

    شورای نگهبان از چنان جایگاهی در قانون اساسی برخوردار است كه نبودن آن در كنار مجلس قانون‌گذاری، موجب بی‌اعتباری مجلس می‏شود.