• عکس خبري -وحدت راهگشاست

    وحدت راهگشاست

    روز سه‌شنبه(98/5/15) ساختمان وزارت خارجه شاهد رفت‌وآمدهای مقامات لشكری و كشوری به منظور دیدار با وزیر امور خارجه كشورمان بود.