• عکس خبري -تغيير نگاهي که نيازمند همت است

    اتمام حجت پلیس با سلبریتی‌های بدحجاب

    تغییر نگاهی كه نیازمند همت است

    سردار ایوب سلیمانی، درباره عملكرد پلیس در برخورد با سلبریتی‌های بی‌حجاب و مروج بدحجابی در جامعه گفته است: «در مقابله و برخورد با جرم مشهود در جامعه‌ـ چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی كه در معرض دید عموم است‌[...]