• عکس خبري -عاشورا و درس‌هاي امروز!

  عاشورا و درس‌های امروز!

  اگرچه اسم یزید امروز گم شده است؛ اما یادمان باشد رسم یزیدی همچنان برجاست و هر زمان خود را بازسازی و به اقتضای عصری بازنمایی می‌كند.

 • عکس خبري -دسته ميليوني در عاشوراي 1342

  رنگ عاشورایی نهضت امام -2

  دسته میلیونی در عاشورای 1342

  در روز عاشورا و فردای آن ، خیابانهای تهران مملو از جمعیت عزاداری بود كه با در دست داشتن تصاویر امام خمینی فریاد می زدند: "خمینی ، خمینی خدا نگهدار تو بمیرد، بمیرد، دشمن خونخوار تو"