• عکس خبري -دومين محرم ضد استکباري

    رنگ عاشورایی نهضت امام -4

    دومین محرم ضد استكباری

    در سالگرد نخستین عاشورای نهضت و قیام ۱۵ خرداد شورای مركزی هیئت های مؤتلفه اسلامی به جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای ۱۵ خرداد و روشن نگه داشتن مشعل مبارزه، با توجه به رهنمود امام و با استفاده از تجربه گذشته خود در راه اندازی تظاهرات و راهپیمایی تصمیم به برپایی راهپیمایی در ایام تاسوعا و عاشورا گرفت.