• عکس خبري -جولان شايعات در دنياي هشتگ‌ها

    نگاهی به متن و حاشیه حوادث لردگان

    جولان شایعات در دنیای هشتگ‌ها

    از این ماجرا می‌توان درس‌های زیادی گرفت كه مهم‌ترین آن لزوم افزایش سطح سواد رسانه‌ای در جامعه و مدیریت به‌هنگام ترندهای خبری در شبكه‌های اجتماعی است؛ زیرا در دنیای مجازی كاربر تحت بمباران اطلاعاتی قرار دارد و اگر سواد رسانه‌ای و پردازشی آنها در مواجهه با این بمباران بی‌امان پایین باشد، به راحتی ادراك آنها تحت تأثیر پیام‌های مهندسی شده قرار خواهد گرفت