• عکس خبري - رمز ارزها به مقابله با سلطه دلار مي‌روند

    نگاهی به نقش ارزهای دیجیتال در مبادلات مالی جدید جهان

    رمز ارزها به مقابله با سلطه دلار می‌روند

    سلطه دلار به سیاستگذاران آمریكایی این امكان را داده است ابزارهای مالی قهری و تحریم‌های اقتصادی را برای پیشبرد منافع امنیت ملی آمریكا به كار گیرند بدون آنكه مجبور باشند صرفاً به دیپلماسی و اقدامات نظامی تكیه كنند.