• عکس خبري -فصل جدايي!

    فصل جدایی!

    میعادگاه انتخابات، فصل همگرایی‌ها و واگرایی‌هاست! برخی احزاب و گروه‌های سیاسی «انتخابات» را فرصتی برای ائتلاف و وحدت قرار می‌دهند و برخی به انتخابات به مثابه زمانه لازم برای جدایی و اتمام ائتلاف و همگرایی می‌نگرند!