• اتصال برخی استان ها به اینترنت بین المللی

    اینترنت در برخی مناطق با اجازه شورای امینت كشور برقرار شده است.

  • عکس خبري -رمز عبور از آشوب

    رمز عبور از آشوب

    بیش از 40 سال از عمر پر بركت انقلاب اسلامی می‌گذرد و در طول این دوران با چالش‌های متعددی در حوزه امنیت مواجه بوده است. دشمنان انقلاب از برخی ناكارآمدی‌ها و سوء تدبیرها بهره جسته و بلوا ایجاد كردند كه آخرین آن به بهانه گرانی قیمت بنزین كلید خورد.