• عکس خبري -مبارزه دو وجهي با فساد

    نگاهی به فساد ستیزی در درون قوه قضائیه

    مبارزه دو وجهی با فساد

    چند روز پیش خبر اخراج پنج قاضی در حالی رسانه‌ای شد كه این روزها به واسطه مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی،‌ افكار عمومی از این رویه در دستگاه قضا استقبال كرده و انتظار دارند مبارزه با فساد، رویكردی مقطعی نبوده و ادامه‌دار باشد.