• عکس خبري -شکست پروژه شرارت آمريکايي

    نگاهی به حوادث پس از اصلاح قیمت بنزین و تلاش دشمنان برای ناامن‌سازی ایران

    شكست پروژه شرارت آمریكایی

    اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن اگرچه ناگهانی و برای جامعه همراه با شوك بود؛ اما برای گروهی كه از مدت‌ها پیش آماده عملیاتی كردن آشوب بودند، پاس گلی مغتنم به شمار می‌آمد.