• عکس خبري -اندر حکايت حکايت‌هاي کمال

    تمرین سبك زندگی در ماجراهای یك نوجوان

    اندر حكایت حكایت‌های كمال

    اگر این شب‌ها شبكه دوم سیما را نمی‌بینید، تجدید نظر كنید و شاهد سریالی متفاوت‌تر از سریال‌های دیگر باشید كه در عین سادگی، توانسته است بیش از بسیاری از تولیدات مدعی، به سبك زندگی سالم ایرانی‌ـ اسلامی بپردازد.