• عکس خبري -دستورالعمل امام صادق(ع) براي جاماندگان از زيارت

    دستورالعمل امام صادق(ع) برای جاماندگان از زیارت

    یكی از تصورات اشتباه ما این است كه همه حظ و بهره‌ای را كه برای زیارت حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام بیان شده منحصر در زیارت از نزدیك می‌دانیم حال آنكه رییس مكتب تشیع در بیانی امیدبخش جاماندگان از قافله زائران حضرت را به عملی جایگزین تشویق نمودند.

  • عکس خبري -من و پسرك فال فروش و قاسم سليماني و احمدشاه مسعود!

    من و پسرك فال فروش و قاسم سلیمانی و احمدشاه مسعود!

    روی صندلی قطار مترو داشتم با موبایلم ور می‌رفتم كه پسرك فال فروش، موقع رد شدن، صفحه‌ی گوشی‌ام را دید. كنارم ایستاد، پرسید عكس كی بود روی گوشی‌ت؟ من هنوز جواب نداده بودم و مشغول جواب دادن بودم كه باز گفت: روشن می‌كنی گوشی‌تو كه باز ببینم عكس رو؟ روشن كردم و گفتم: بله، عكس قاسم سلیمانی‌ست.