نسخه چاپی

نرخ تورم اردیبهشت ۹۴ اعلام شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۹۳ را ۱۴.۳ درصد اعلام كرد.

به گزارش نما ، محمدباقر نوبخت با اعلام اینکه نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت را ۱۴.۳ درصد شد گفت: این نرخ نسبت به فروردین ماه (۱۴.۵درصد) کاهش نشان می دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهارداشت: نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۳.۷ درصد بوده است که ۳ دهم درصد کاهش نشان می دهد.

نوبخت ادامه داد: تغییر تورم در ماه اردیبهشت نیم درصد بوده است.

مرکز آمار ایران نیز گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري کشور در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ را اعلام کرد. بر این اساس، شاخص کل (بر مبناي ۱۳۹۰=۱۰۰) در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۰۸.۸ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۳.۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۴) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهري) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۳ درصد است که نسبت به همین اطلاع در فروردین ماه (۱۴.۵ درصد) کاهش یافته است.

۲- شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۴۷.۸ رسید که نسبت به ماه قبل تغییر نداشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده است.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۳ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۹.۸ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۷ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۶ درصد است که نسبت به همین اطلاع در فروردین ماه (۹.۲ درصد) افزایش یافته است.

۳- شاخص گروه عمده کالاهاي غیر خوراکی و خدمات در اردیبهشت ماه ۹۴ به رقم ۱۹۵.۴ رسید که ۰.۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهاي غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۳ درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۶.۴ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه (۱۷ درصد) کاهش یافته است.

۱۳۹۴/۳/۳

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: