نسخه چاپی

دهقان:

حلقه های امنیتی دولت خاتمی در حادثه 18 تیر 78 نقش آفرینی كردند

عکس خبري -حلقه هاي امنيتي دولت خاتمي در حادثه 18 تير 78 نقش آفريني كردند

عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: حلقه های مختلفی امنیتی از دولت خاتمی وجود داشتند ، كسانی به مانند موسوی خوئینی ها در روزنامه سلام ، منوچهر محمدی كه از عناصر اصلی زیرمجموعه معاون سیاسی به شمار می رفت و حتی خود معاون سیاسی وزیر كشور كه نقش مهم و جدی در این جریان داشت مغز متفكر شكل دادان حادثه 18 تیر 78 بودند .

به گزارش باشگاه خبرنگاران محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلش شوراي اسلامي در برنامه ديروز امروز فردا در خصوص شكل گيري جريان دوم خرداد و نقش آفريني اين جريان در شكل گيري حادثه 18 تير 78 گفت : اين حادثه تلخ غيرقابل پيش بيني بود و به مرور متوجه شديم كه اين اتفاق فقط يك حادثه نبود بلكه يك برنامه از مدتها قبل طراحي شده بود .

وي ضمن اشاره به شعارهاي دروغين اداره كنندگاه حادثه 18 تير مبني بر شهادت 13 تن از دانشجويان يا شعاري مثل "مي كشم مي كشم آنكه برادرم را كشت" تصريح كرد : آنها با ايجاد جو سنگين بخصوص در دانشگاهاي تهران، اميركبير و شهيد بهشتي به دنبال ايجاد التهاب برفضاي شهر تهران بودند كه البته نبايد فراموش كنيم كه برخي از دولت مردان آن روز هم همكاري خوبي را با التهاب آفرينان ايجاد كردند .

عضوهيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح سياه پوش كردن فضاي دانشگا ه هاي كشور در آن دوران گفت : هرچند دفتر تحكيم وحدت يك جريان انقلابي به شمار مي رفت ولي رفته رفته به دست كساني افتاده بود كه در مقابل نظام قرار گرفته بودند كه امروز خادمين آمريكا و بي بي سي به شمار مي روند .

نماينده چناران و طرقبه همچنين ادامه داد : آنها ( اغتشاش گرايان) با ماتم سرايي هدايت شده به اتفاقات رخ داده دامن مي زدند و ادعاي انتقام خون شهداي نداشته را مي كردند .

وي در پاسخ به سوال مجري برنامه مبني بر اينكه چه اشخاصي از دولت خاتمي در حادثه 18 تير حضور داشتند گفت : حلقه هاي مختلفي امنيتي از دولت وجود داشتند ، كساني به مانند موسوي خوئيني ها در روزنامه سلام ، منوچهر محمدي كه از عناصر اصلي زيرمجموعه معاون سياسي به شمار مي رفت و حتي خود معاون سياسي وزير كشور كه نقش مهم و جدي در اين جريان داشت مغز متفكر شكل دادان حادثه 18 تير 78 بودند .

دهقان در ادامه ضمن اشاره به گفته خودش سخنراني تاريخي يكي از مسئولين دانشگاه تهران در جلوي كوي مبني بر اينكه " ما كه نشسته ايم ما را مي زنند واي به حال شما كه ايستاده ايد" اضهار كرد : آنها(شعار دهندگان) به دنبال انتقام و بهره برداري سياسي بودند و افراد دانشجوي دامن زننده به التهاب در ادامه اتفاق ها كترل آشوب را به منافقين دادند و در واقع از 19 و 20 تير ماه به بعد جريان نفاق وارد صحنه شد و به دنبال به آشوب كشاندن شهر تهران بودند .

18 تير برنامه اي براي فشار به نظام بود

عضو هئيت رئيسه مجلس هدف اصلي 18 تير 78 را طراحي برنامه اي جهت فشار به رهبري و نظام دانست و خاطر نشان كرد : هرچند رفتار نيروي انتظامي در 18 تير 78 قابل توجيه نبود ولي اغتشاش گريان با دا دن شعارهاي تند و آتش زدن 3 سرباز به گفته خودشان پرسنل حاظر دركوي دانشگاه را تحريك كردند و موجب رخ دادن حادثه هاي تلخ شدند كه مقام معظم رهبري هم فرمودند اين حادثه قلب مرا جريحه دار كرد .

دهقان همچنين ادامه داد : فتح سنگر به سنگر از تئوري هاي اصلاحات بود و يكي از آن سنگرها مجلس ششم بود كه با برنامه ريزي مدون به دنبال فتح مجلس و پياده كردن برنامه هايشان بودند.

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص نقش جنبش هاي در جريان حوادث 18 تير 78 گفت: همانطوري كه عرض شد بعد از دوم خرداد 76 يك فشار و شتاب عظيمي بر جريان تحكيم وحدت در دانشگاها صورت گرفت كه به عنوان "پياده نظام " جريان دوم خرداد در بيرون دانشگاه بودند كه به ناحخق استفاده هاي ناروايي از سوي دوم خردادي ها صورت گرفت .

تحكيم وحدت از حمايت لجستيكي خارج برخوردار بود

وي با بيان اينكه تحكيم وحدت از يك حمايت لجستيكي خارج و از يك حمايت سياسي از سوي عناصر دولتي از داخل روبرو بود گفت : متاسفانه تعدادي افراد مساله دار رهبران تحكيم وحدت آن دوره بودند هرچند در ميان آنها افراد صالحي هم بودن مه به مرد به اشتباه خود پي بردند و را خود را از اين جريان جدا كردند .

دهقان در بخش پاياني برنامه ديروز امروز فردا در پاسخ به سوال مجري برنامه مبني بر اينكه چگونه مي توان اين گونه حوادث را واكسينه و يا جلوگيري كرد گفت : حوادث 18 تير 78 و 25 خرداد 88 از يك جنس بودند كه موفق شدند در 25 خرداد 88 چندين ماه فضاي التهاب آميز ايجاد كنند ولي آن چيزي كه مهم بود اين است كه نگاه ويژه اي را به نيرو هاي خودي داشته باشيم كه بعدها خائنين نظام مي شوندكه همين ها آتش بيار معركه هستند و بايد برخورد مناسبي با آنها شود .

۱۳۹۱/۴/۲۳

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...