نسخه چاپی

تصمیم «مرسی» برای تغییر شیخ الازهر!

این منابع می گویند این احتمال وجود دارد كه دكتر نصر فرید وائل مفتی سابق مصر به عنوان شیخ الازهر انتخاب شود. البته احتمال دارد كه دامنه این تغییرات به دكتر علی جمعه مفتی كنونی مصر هم كشیده شود زیرا وی هم از منصوبین رژیم سابق است.

به نقل از مرکز خبر حوزه، برخی خبرهای رسیده از مصر حاکی از تصمیم مرسی برای ایجاد تغییرات در مناصب شیخ الازهر و مفتی کل مصر و دادستان کل است.

بنا به گفته برخی منابع آگاه، رییس جمهور قرار است تصمیمات جدیدی درباره مناصب شیخ الازهر و مفتی مصر و دادستان کل اتخاذ کند. این منابع گفته اند که محمد مرسی به دنبال ایجاد این تغییرات است به خصوص با توجه به رفتار دکتر احمد الطیب، شیخ کنونی الازهر که منصوبین حسنی مبارک و اعضای حزب حالکم در رژیم سابق به شمار می رود که بعضا بیانگر مخالفت وی با اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت است.

برپایه این گزارش تنش ها میان نهاد ریاست جمهوری و موسسه دینی مصر از آنجا زیاد شد که شیخ الازهر برخی اشخاص را که با اخوان المسلمین مرتبط بودند از شورای عالی علما اخراج کرد و در این باره با رییس جمهور محمد مرسی مشورت نکرد، در حالی که چنین تصمیم هایی در گذشته توسط دستگاه امنیتی حکومت و با امضای رییس جمهور اتخاذ می شد.

این منابع می گویند این احتمال وجود دارد که دکتر نصر فرید وائل مفتی سابق مصر به عنوان شیخ الازهر انتخاب شود. البته احتمال دارد که دامنه این تغییرات به دکتر علی جمعه مفتی کنونی مصر هم کشیده شود زیرا وی هم از منصوبین رژیم سابق است. این منابع دکتر عبدالرحمن البر رییس دانشکده اصول دین دانشگاه الازهر و عضو دفتر الارشاد را برای جانشینی شیخ جمعه پیشنهاد داده اند.

شورای نظامی مصر به تازگی مدت مسئولیت علی جمعه را تا یک سال تمدید کرده بود.
ثبت: ۱۳۹۱/۴/۳۰

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: