نسخه چاپی

ابوطالبی:

دولت به دنبال ایجاد رفاه ملی و امنیت اجتماعی است

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری فرجامِ برجام در كشور را مقدمه ای برای اجرای برنامه های اصلی دولت یعنی ایجاد رفاه ملی و امنیت اجتماعی دانست.

به گزارش نما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت دکتر حمید ابوطالبی در صحفه شخصی خود در توئیتر نوشت: فرجامِ برجام، کشور را درمسیرنوینی قرارداده تا دولت با تکیه برآن بتواند برنامه های اصلی خویش یعنی "رفاه ملی" و"امنیت اجتماعی" را به انجام برساند؛ زیرا مذاکرات با برداشتن تحریم ها، راه "رفاه و رشد کشور" را هموار، بنیان های "تعامل سیاسی" را برقرار، وزمینه تامین "امنیت اجتماعی" را فراهم ساخته است.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری با تاکید براینکه اساس این اقدام، "اعتماد به نفس" ویژه درتعامل سیاسی خارجی، وصورت ملی پذیرفتن آن پس ازتایید مذاکرات دربالاترین سطوح در کشور بود نوشت: «اکنون با این مذاکرات: "عزت ملی" با اقتدار کامل حفظ؛ "منافع ملی" تامین و"اعتبارجهانی" ایران به اوج رسیده است و سفرایتالیا و فرانسه اوج این عزت واعتباراست.
سفیر اسبق کشورمان در ایتالیا و اتحادیه اروپایی با بیان اینکه در دوسفر رئیس جمهوری به ایتالیا و فرانسه، بیش از60 تفاهمنامه وقرارداد بخش های خصوصی ودولتی امضاء گردید و یادآوری اینکه براساس این قراردادها و تفاهم نامه ها "تامین مالی وبیمه ای" پروژه ها فراهم؛ ارتقاء "حمل ونقل هوایی،ریلی،زمینی" انجام و"تکنولوژی نوین"به کشورسرازیرشد و"صنایع کوچک ومتوسط" رشد شتابنده به خود گرفت نوشت: اکنون همه باید بر"کاروتلاش" متمرکز شوند تا با "رشداقتصادی"، خروج از رکود حاصل؛ اشتغال افزایش؛ رفاه ملی فراهم وایران درصدر کشورهای نخست منطقه قرارگیرد.
معاون سیاسی رئیس جمهوری در ادامه با تاکید براینکه دولت بخش عمده وظیفه خود را که رفع موانع موجود در راه پیشرفت بوده برطرف کرده است تاکید می کند: دولت نیزکه به عنوان یاری کننده مردم، راه را برای"همکاری بزرگ ملی" فراهم کرده است،تعمیق وظایف خود را با مبارزه با ناکارآمدی های موجود سامان می دهد و اقداماتی چون: سامان دهی واصلاح سیستم؛ اصلاح بوروکراسی؛ مبارزه بافساد؛ تامین قوانین لازم؛ تامین امنیت اجتماعی؛ ارتقاء علمی کشورو توسعه فرهنگی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

۱۳۹۴/۱۱/۱۴

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...