نسخه چاپی

اردوهای خارج كشور ممنوع شد

آیین نامه اردوهای دانشجویی ابلاغ شد براساس این آیین نامه برگزاری اردوهای خارج كشور برای دانشجویان ممنوع شد و همچنین همراه داشتن سازهای موسیقی و دخانیات در اردوها مصداق تخلف است.

به گزارش نما به نقل از مهر: آیین‌نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۲۹۷ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مورخ ۱۵ شهریور ۹۵ ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه اردوهای دانشجویی به چهار دسته اردوهای فرهنگی، علمی، ورزشی و آموزشی تقسیم شده است.

اردوهای فرهنگی، شامل سفرهای زیارتی، هنری، سیاحتی، راهیان‌ نور، جهادی، تشکیلاتی و شرکت در جشنواره‌های فرهنگی، هنری و قرآنی می شود.

همچنین اردوهای علمی، شامل شرکت در نمایشگاه‌ها و بازدیدهای تخصصی، کنفرانس‌ها، نشست‌ها و بازدیدهای علمی می شود.

براساس تعریف آیین نامه، اردوهای ورزشی، شامل اعزام تیم‌های ورزشی به مسابقات و سایر فعالیت‌های ورزشی و اردوهای آموزشی، مصوب در واحدهای درسی می شود.

براساس این آیین نامه، همه معاونت‌ها، نهادها، تشکل‌ها، انجمن‌ها و کانون‌های دارای مجوز فعالیت همچنین واحدهای اداری دانشگاه در راستای شرح وظایف خود می‌توانند مجوز برگزاری اردو دریافت کنند.

سرپرست اردو، یکی از دانشگاهیان (دانشجو، هیأت علمی یا یکی از کارکنان دانشگاه) است که متعهد، دارای صلاحیت اخلاقی و عمومی، آشنا به قوانین و مقررات و تجربه کافی بوده و با معرفی نهاد برگزارکننده و تأیید و ابلاغ معاونت فرهنگی، دانشجویی و یا معاونت آموزشی دانشگاه به سرپرستی اردو منصوب می‌شود.

معرفی و ابلاغ سرپرست اردوهای فرهنگی و علمی بر عهده معاونت فرهنگی دانشگاه، معرفی و ابلاغ سرپرست اردوهای آموزشی بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه، معرفی و ابلاغ سرپرست اردوهای ورزشی بر عهده معاونت دانشجویی دانشگاه است. چنانچه دانشگاهی دارای معاونت ورزش است، معرفی و ابلاغ سرپرست اردوهای ورزشی بر عهده معاونت ورزش است.

بخش اول آیین نامه، محل برگزاری اردو و مسیر آن در اطلاق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب می‌شود و در مدت برگزاری اردو، رعایت مقررات انضباطی دانشگاه و مفاد این آیین‌نامه الزامی است.

برگزاری اردوهای دانشجویی، به صورت مختلط مجاز نیست

ماده یازدهم آیین نامه تاکید کرده است، برگزاری اردوهای دانشجویی، به صورت مختلط مجاز نیست.

نحوه و شرایط برگزاری اردوی مختلط آموزشی

براساس تبصره یک بخش دوم آیین نامه، هرگاه برگزاری غیرمختلط اردوهای آموزشی مندرج در واحدهای درسی میسر نباشد، برگزاری اردو با مسئولیت معاون آموزشی دانشگاه و حضور استاد مربوطه، تحت ضوابط انضباطی و فرهنگی دانشگاه و با رعایت شئونات بلامانع است.

ضرورت رعایت اصل کاهش اختلاط غیرضروری در اردوها

براساس تبصره دوم بخش دوم آیین نامه، رعایت اصل کاهش اختلاط غیرضروری و توجه به ضوابط و ارزش‌های اسلامی در زمینه اسکان و ایاب و ذهاب ضروری است. براساس ماده دوازدهم، زمان برگزاری اردو نباید در نظم آموزشی دانشگاه اخلال ایجاد کند.

در این زمینه تبصره ای نیز آورده شده است که، مرجع صدور مجوز اردو می‌تواند در صورت ضرورت، مجوز برگزاری اردو در روزهای فعال دانشگاه را صادر کند. مسئولیت رعایت مقررات آموزشی دانشگاه در مورد نداشتن غیبت بیش از حد مجاز به عهده دانشجو است.

ارایه درخواست کتبی برای برگزاری اردو

برگزارکننده اردو برای اخذ مجوز باید درخواست کتبی حاوی اطلاعات، نوع اردو بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه، مبدأ و مقصد و مسیر حرکت، تاریخ رفت و برگشت، مسیر حرکت، محل اقامت، نوع وسیله نقلیه، نام سرپرست، منابع مالی، برنامه روزانه کلی اردو و تعداد و جنسیت شرکت‌کنندگان را به مرجع مندرج در ماده ۲۲ ارائه کند.

همچنین یک روز پیش از آغاز اردو باید اسامی و امضای شرکت‌کنندگان و عوامل اجرایی به معاونت دانشجویی، فرهنگی یا آموزشی دانشگاه ارائه شود.

برگزارکننده اردوهای داخل کشور می‌بایست درخواست برگزاری اردو را حداقل ۱۰ روز پیش از زمان پیش‌بینی شده آغاز اردو به مرجع مربوطه ارائه کند.

ممنوعیت برگزاری اردوهای خارج کشور برای دانشجویان

همچنین براساس ماده پانزدهم آیین نامه، برگزاری اردوهای خارج کشور برای دانشجویان ممنوع است. البته این بند دارای تبصره ای است که براساس آن، اردوهای زیارتی (عتبات و عمره) و شرکت در همایش، کنفرانس‌ها، فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های آموزشی و مهارت‌افزایی ویژه دانشجویان یا دوره دکتری از شمول این ماده خارج است.

برگزاری هر اردو و یا سفر دانشجویی که از امکانات یا اموال دانشگاه در طول برگزاری اردو استفاده کند، تامین تمام یا بخشی از هزینه اردو از سوی دانشگاه صورت گیرد، اطلاعیه رسمی در فضاهای متعلق به دانشگاه نصب شود و از عنوان دانشگاه یا یکی از تشکل های رسمی دانشگاه در برگزاری اردو استفاده شود، مستلزم اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه است.

سفرهایی که مشمول آیین نامه نمی شوند

البته دراین بخش تبصره ای نیز آورده شده است که براساس آن تمام سفرهای جمعی دانشجویی که با برنامه ریزی متمرکز وزارتین، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی و سازمان مرکزی بسیج دانشجویی اعلام و برگزار می شود از شمول این آیین نامه خارج است.

براساس ماده بیست و سوم آیین نامه، مرجع صدور مجوز (شورای فرهنگی دانشگاه) می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ثبت درخواست برگزاری اردو، نظر نهایی خود را به برگزارکننده اعلام کنند.

شرایط امکان شرکت افراد خارج از دانشگاه در اردو

همچنین براساس ماده بیست و چهارم آیین نامه، شرکت افراد خارج از دانشگاه در اردوهای دانشجویی-حسب مورد- تنها با تایید مرجع صدور مجوز اردو امکان پذیر است.

براساس ماده بیست و هشتم آیین نامه، برگزارکننده اردو موظف است نکات مربوط به ایمنی سفر را از جمله، استفاده از اتوبوس دارای برگه معاینه فنی و بیمه نامه همراه با رانندگان صلاحیت دار مسیرهای بین شهری، استفاده از دو راننده برای مسیرهای طلانی و بیش از ۵۰۰ کیلومترو همراه داشتن وسایل و تجهیزات کمک های اولیه را رعایت کند.

همچنین تمام شرکت کنندگان در طول برگزاری اردو را بیمه کند و از حضور سرنشین مازاد بر ظرفیت در وسیله نقلیه جلوگیری کرده و بهداشت عمومی از جمله غذا، خوراکی‌ها، اماکن وغیره را رعایت کند.

شورای فرهنگی دانشگاه مرجع تشخیص تخلف

براساس ماده بیست و نهم آیین نامه، چنانچه تخلفی در اردوها صورت پذیرد، مرجع تشخیص، شورای فرهنگی دانشگاه و مراجع رسیدگی به آن کمیته انضباطی دانشگاه، هیات نظارت بر تشکل‌های اسلامی، هیات رسیدگی به تخلفات اداری هستند.

براساس تبصره این بخش در صورت تخلف در برگزاری اردو از سوی تشکل ها و کانون های فرهنگی، موضوع در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی یا شورای فرهنگی رسیدگی می شود. براساس ماده سی این آیین نامه، اگر تخلف از سوی اشخاص حقیقی (اعم از شرک کنندگان یا عوامل اجرایی) صورت گیرد طبق ضوابط و آیین نامه های موجود به آن رسیدگی می شود.

برخورد با افراد سوء استفاده گر از عنوان دانشگاه

همچنین براساس ماده سی و یکم آیین نامه، چنانچه کسانی در اردوهای فاقد مجوز، از عنوان و اعتبار دانشگاه استفاده کنند و یا به شان و منزلت (استاد، دانشجو و دانشگاه) لطمه بزنند متخلف بوده و برابر مقررات انضباطی دانشگاه با آنها برخورد خواهد شد و حق پیگیری و اعاده حیثیت از سوی دانشگاه محفوظ خواهد بود.

براساس ماده سی و دوم آیین نامه، برگزاری هر اردو و یا سفر دانشجویی که به نحوی به دانشگاه و دانشجویان و یا ارکان آن نسبت داده شود، مشمول این آیین نامه بوده و در صورت تخلف از این ضوابط کمیته انضباطی دانشگاه وفق مقررات دانشگاه و این آیین نامه با برگزارکنندگان و ترویج دهندگان برخورد اثربخش کند.

ممنوعیت همراه داشتن سازهای موسیقی و دخانیات در اردو ها

همچنین براساس ماده سی و سوم آیین نامه، به منظور پیشگری از شکل گیری محافل خارج از شئون دانشگاه در اردو به همراه بردن سازهای موسیقی و دخانیات ممنوع است.

جلوگیری از نصب اطلاعیه ای فاقد مهر اردو در دانشگاه

براساس ماده سی و چهارم این آیین نامه، حراست و روابط عمومی دانشگاه باید مانع نصب اطلاعیه های برگزاری اردوهای فاقد مهر روابط عمومی دانشگاه یا موسسه آموزشی و پژوهشی در تابلوی اعلانات شود.

برخورد با ترویج دهندگان فیلم و عکس منافی شئونات اسلامی از هر اردو

همچنین براساس ماده سی و پنجم، ترویج فیلم و عکس از هر اردو یا سفر دانشجویی که به نحوی به دانشگاه و دانشجویان و یا ارکان آن نسبت داده شود و منافی شئونات اسلامی و دانشگاهی باشد تخلف محسوب می شود و کمیته انضباطی دانشگاه باید با ترویج دهندگان برخورد مقتضی کند.

براساس ماده سی و ششم، دستورالعمل های اجرایی اردوهای دانشجویی، به هیچ عنوان نباید مغایر با مفاد این آیین نامه باشد. همچنین براساس ماده سی و هفتم، مسئولیت اجرای این آیین نامه بر عهده «رئیس موسسه» است.

۱۳۹۵/۷/۱۲

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: